ES Projektai

EUROPOS SĄJUNGOS FINANSUOTI PROJEKTAI

Projektas

UAB "UNIPURAS" energijos vartojimo auditas

UAB „Unipuras“ specializuojasi metalo lakštų pjovimo technologijoje, kurios darbo principas - sufokusuotas lazerio spindulys, panaudojant skirtingus galingumus. Įmonėje, vienas iš uždavinių yra pastoviai tobulėti ir diegtis modernias technologijas, skatinant efektyvinti įmonės darbų procesus. Siekiant padidinti UAB „Unipuras“ verslo efektyvumą yra atliktas energijos suvartojimo auditas. Audito atlikimas leido detaliai išanalizuoti labiausiai energijos vartojimui imlias gamybos vietas. Siekiant gauti projektui ES finansavimą buvo pateikta paraiška pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ priemonės Nr. 04.2.1-LVPA-K-804 „Auditas pramonei LT. Įvertinus paraišką šio projekto įgyvendinimui buvo skitas ES finansavimas. Projekto metus bus atliktas energijos vartojimo auditas įmonėje bei numatytos atitinkamos priemonės energijos suvartojimo nuostoliams sumažinti. Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis DUOMENYS APIE PROJEKTĄ: Projekto numeris: Nr. 04.2.1-LVPA-K-804-03-0043 Projekto pavadinimas: UAB UNIPURAS energijos vartojimo auditas Priemonė - pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ priemonės Nr. 04.2.1-LVPA-K-804 „Auditas pramonei LT“ Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė: nuo 2018-12-11 iki 2019-05-10 Skirta finansavimo suma: 9.450 EUR

Projektas

UAB "UNIPURAS" verslo procesų modernizavimas

UAB „Unipuras“ specializuojasi metalo lakštų pjovimo technologijoje, kurios darbo principas - sufokusuotas lazerio spindulys, panaudojant skirtingus galingumus. Skardinių detalių gamybos darbai, atliekami naujos kartos kompiuterinio valdymo įrengimais, leidžiančiais gaminti lankstinius iki 3 m ilgio ir 3 mm storio. Įmonėje, vienas iš tikslų yra pastoviai tobulėti ir diegtis modernias technologijas, skatinant efektyvinti savo įmonės darbų procesus. Siekiant padidinti įmonės verslo efektyvumą, įmonė nusprendė įsidiegti verslo valdymo sistemą. Kadangi šios investicijos gana didelės buvo pateikta paraiška ES finansinei paramai gauti. Įvertinus projekto naudą buvo suteiktas finansavimas iš Europos regioninės plėtros fondo pagal 2014–2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr. 03.3.1-LVPA-K-806 „E-Verslas LT. Įsidiegus kompleksinę įmonės e-verslo sistemą, buvo apjunti pagrindiniai įmonės darbo procesai bei įdiegti nauji darbo metodai. Verslo procesų modernizuota valdymo sistema pakėlė kokybės rodiklius, kadangi visi procesai yra automatiškai registruojami ir atsekami. Gamybos procesų automatizavimas padės geriau panaudoti įmonės resursus: gamybines patalpas, turimą įrangą bei darbininkus. DUOMENYS APIE PROJEKTĄ: Projekto numeris: Nr. 03.3.1-LVPA-K-806-01-0221 Projekto pavadinimas: UAB UNIPURAS verslo procesų modernizavimas Priemonė - pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr. 03.3.1-LVPA-K-806 „E-verslas LT” Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė: nuo 2016-04-01 iki 2017-09-29 Skirta finansavimo suma: 20 737,00 EUR

Projektas

UAB "UNIPURAS" didelio poveikio technologijų diegimas

UAB „Unipuras“ specializuojasi metalo lakštų pjovimo technologijoje, kurios darbo principas - sufokusuotas lazerio spindulys, panaudojant skirtingus galingumus. Įmonėje, vienas iš tikslų yra pastoviai tobulėti ir diegtis modernias technologijas, skatinant efektyvinti savo įmonės darbų procesus. Siekiant padidinti įmonės veiklos efektyvumą, numatome įsigyti įrengimus, kurie leistų įmonei ženkliai padidinti produktyvumą bei konkurencingumą ne tik Lietuvoje, bet ir Europos rinkoje. Kadangi šios investicijos gana didelės buvo pateikta paraiška ES finansinei paramai gauti. Įvertinus projekto naudą buvo suteiktas finansavimas iš Europos regioninės plėtros fondo pagal 2014–2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr. 03.3.1-LVPA-K-841 „DPT pramonei LT+“ kvietimą. Projekto metu numatoma įsigyti lazerinio pjovimo stakles, robotizuotas lankstymo stakles, lenkimo presą, suvirinimo stotį. Įsidiegus šią įrangą numatoma į rinką pristatyti gaminius, kurie bus ergonomiškesni dėl sumažintų aštrių briaunų tikimybės, lakštinėse detalėse bus galima atlikti daugiau lenkimų, dėl to gausime didesnį detalės tvirtumą, naudojant plonesnį lakštą, taip gaminiai bus standesni ir stabilesni. DUOMENYS APIE PROJEKTĄ: Projekto numeris: Nr. 03.3.1-LVPA-K-841-02-0031 Projekto pavadinimas: UAB Unipuras didelio poveikio technologijų diegimas Priemonė - pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr. 03.3.1-LVPA-K-841 „DPT pramonei LT+“ Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė: nuo 2018-01-26 iki 2019-02-25 Skirta finansavimo suma: 355 102,00 EUR

Projektas

AEI diegimas UAB "Unipuras“

UAB „UNIPURAS“ siekdama sumažinti energijos vartojimo intensyvumą įgyvendina projektą, kurio tikslas yra padidinti atsinaujinančių energijos išteklių vartojimą įmonėje. Projekto metu planuojama įsirengti saulės elektrinę, kuri generuos papildomą energiją efektyvesniam gamybos procesui užtikrinti. Kadangi šios investicijos yra didelės įmonė pateikė paraišką pasinaudoti ES investicijomis projekto įgyvenimui. Įvertinus projekto naudą buvo suteiktas finansavimas iš Europos regioninės plėtros fondo pagal 2014–2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ priemonės Nr. 04.2.1-LVPA-K-836 „Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+“. Įgyvendinant projektą, bendrovė numato įrengti 61 kW galios saulės fotovoltinę elektrinę. Investicijos bus skirtos į įrangą, kuri suteiks alternatyvų atsinaujinantį šaltinį elektros energijai gauti, ne maža dalimi pakeičiant šiuo metu naudojamą iš elektros tinklų gaunamą energiją į atsinaujinančią saulės energiją. DUOMENYS APIE PROJEKTĄ: Projekto numeris: Nr. 04.2.1-LVPA-K-836-04-0065. Projekto pavadinimas: „AEI diegimas UAB "Unipuras“. Priemonė - pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ priemonę Nr. 04.2.1-LVPA-K-836 „Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+“. Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė: nuo 2020-10-07 iki 2023-07-20 Skirta finansavimo suma: 56.075,00 EUR"

Projektas

Skaitmeninių technologijų diegimas UAB "Unipuras"

UAB „Unipuras“ specializuojasi metalo lakštų pjovimo technologijoje, kurios darbo principas - sufokusuotas lazerio spindulys, panaudojant skirtingus galingumus. Įmonėje, vienas iš tikslų yra pastoviai tobulėti ir diegtis modernias technologijas, skatinant efektyvinti savo įmonės darbų procesus. Siekiant padidinti įmonės veiklos efektyvumą, numatome įsigyti įrengimus, kurie leistų įmonei ženkliai padidinti produktyvumą bei konkurencingumą ne tik Lietuvoje, bet ir Europos rinkoje. Kadangi šios investicijos gana didelės buvo pateikta paraiška ES finansinei paramai gauti. Įvertinus projekto naudą buvo suteiktas finansavimas iš Europos regioninės plėtros fondo pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę Nr. 03.3.1-LVPA-K-854 „Pramonės skaitmeninimas LT“. Projekto numeris: Nr. 03.3.1-LVPA-K-854-02-0109 Projekto pavadinimas: Skaitmeninių technologijų diegimas UAB "Unipuras" Priemonė – pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę Nr. 03.3.1-LVPA-K-854 „Pramonės skaitmeninimas LT“ Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė: nuo 2020-04-14 iki 2022-12-31 Skirta finansavimo suma: 303 762,50 EUR

Turite klausimų ar reikia pagalbos?

Susisiekite su mumis telefonu ar siųskite užklausą